Noviny a zpravodaje mohou mít celou řadu podob. Můžete si vybrat různé druhy papíru, různou barevnost obálky a vnitřních listů, formát zpravodaje a jeho vazbu. Pro snazší specifikaci technických parametrů poptávky poskytujeme několik základních rad.

Formát

Typické formáty periodik jsou často určeny tím, jaký je cíl zadavatele. Pokud má mít periodikum charakter klasických novin, je formát obvykle 460 x 315 mm, přeložený na polovinu bez vazby. Zpravodajům naopak nejvíce sluší formát A4 s vazbou V1 (kovová skoba uprostřed). Často se používají rovněž formáty A5 s vazbou V1.

Doporučujeme nevolit netradiční formáty papíru, protože tyto obvykle nelze efektivně vyskládat na tiskový arch, což v konečném důsledku zvyšuje cenu. Doporučujeme jako nejideálnější volit formát A4. Jedná se o nejefektivnější využití plochy i tiskového archu s minimalizací nákladů na sklad a počet průjezdů tiskovým strojem u menších nákladů.

Typ papíru

Existuje celá řada papírů, na které lze noviny a zpravodaje vyrobit. Zjednodušeně je lze rozdělit následovně:

 • Křídové papíry – jsou kvalitní hladké natírané papíry v provedení buď lesklém nebo matném. Jsou k dispozici v gramážích od cca 90-350 g/m2.
 • LWC papíry – lehce natírané lesklé nebo matné papíry s nižší úrovní lesku a obvykle nízkou gramáží cca 60-80 g/m2.  Používají se obvykle u rotačního tisku. Najdete je například u televizního programu.
 • Ofsetové papíry – bezdřevé nenatírané papíry v gramážích obvykle 80 g/m2, 90 g/m2. Jedná se v podstatě o běžné „kancelářské“ papíry, které denně používáte v tiskárnách a kopírkách kolem sebe.
 • Ostatní – sem patří například recyklované papíry, kartony, lepenky, speciální papíry, samolepky apod., které se pro obecní noviny a zpravodaje nevyužívají.

Z důvodu dosažení co nejvyšší efektivity doporučujeme na obecní noviny či zpravodaj použít některou z následujících variant:

 • Celá tiskovina na 80 g/m2 ofset.
 • Celá tiskovina na 80 g/m2 ofset, ale z toho obálka na 135 g/m2 křída lesk.
 • Celá tiskovina na 90 g/m2 křída lesk/mat.

Barevnost

Poměrně zásadní vliv na cenu při výrobě novin a zpravodajů má barevnost. Tj. určení toho, zda a na jakých stránkách bude tiskovina barevná nebo černobílá (event. např. dvoubarevná). Zde existuje celá řada možností, kde si můžete jednotlivé strany libovolně barevně nakombinovat. Vždy je však nutné brát v úvahu, že stránky se tisknou v celých arších a tedy jedna barevná stránka ovlivňuje minimálně jednu další stránku v tiskovině, v případě ofsetového tisku pak i několik stran v závislosti na velikosti archu.

Z důvodu dosažení co nejvyšší efektivity doporučujeme výběr jedné z následujících variant kombinace barevnosti:

 • Celá tiskovina černobílá
 • Celá tiskovina barevná
 • Barevná vnější strana obálky a zbytek černobílý (nejčastější – ekonomicky přijatelná a přitom vizuálně pohledná varianta)
 • Barevná vnější a barevná vnitřní strana obálky a zbytek černobílý

Počet stran

Počet stran novin či zpravodaje je dán potřebou a rozsahem publikovaných informací, ale měl by zhruba odrážet i výrobní technologii. Počet stran by měl být s ohledem na vazbu ideálně dělitelný 4. Lze vyrobit i periodika např. s počtem stran 10, avšak je nutné vzít v úvahu, že „prostřední“ list bude do tiskoviny vložen bez možnosti svázání s tiskovinou (bereme -li v úvahu vazbu drátem – V1).

Vazba

Drtivá většina novin a zpravodajů bez ohledu na formát, má počet stran do 40. Díky tomu připadá v úvahu prakticky pouze vazba V1, tj. sešití tiskoviny drátem (jedná se o dvě kovové skoby ve hřbetu jakoby sešité „koněm“).

Dle přání zadavatele lze vyrobit i tiskovinu bez vazby – pouze formou do sebe volně ložených listů. V takovém případě dojde k nepatrné finanční úspoře. Úspora však není zásadní a na vazbě V1 šetřit nedoporučujeme.

U většího počtu stran (nad 40 a více dle typu papíru) lze aplikovat i lepenou vazbu V2 (známou z „brožovaných“  knih), ovšem ta je již cenově výrazně nákladnější než V1 a u novin a zpravodajů se prakticky nepoužívá.

Náklad

Pokud máte jasnou představu o nákladu, není co řešit. Pokud si však nejste jisti, zda bude počet objednaných kusů dostatečný, doporučujeme raději objednat o něco málo kusů více, než pak provádět dotisk. Obecně platí, že čím vyšší je náklad, tím nižší je cena za jeden kus, byť absolutní cena zakázky roste s výší nákladu vždy.

Jak vytvořit co nejefektivněji obecní noviny či zpravodaj?

Jak tedy vyrobit co „nejhezčí“ a zároveň ekonomicky nejvýhodnější noviny či zpravodaj? Pokud chcete ušetřit a přitom zachovat vaší obci pohledné noviny či zpravodaj, pak doporučujeme:

 • Zvolte si formát, který je standardní, např. A4.
 • Zvolte si nenatíraný papír, např. ofset 80 gr..
 • Barevnost zásadně ovlivňuje cenu, zde je možné hodně ušetřit. Zvolte si např. barevnou vnější stranu obálky a zbytek černobílý.
 • Vazba neovlivňuje cenu natolik zásadně, avšak její absence tiskovinu výrazně degraduje, nedoporučujeme proto šetřit právě na vazbě.
 • Náklad ovlivňuje cenu. Pokud si nejste jisti nákladem, je lepší raději zvolit mírně vyšší náklad, než pak žádat o dotisk, neboť obecně platí, že čím vyšší náklad, tím nižší cena za kus.