Obecní noviny a zpravodaje máme v krvi

Poskytujeme celou škálu služeb, od základního grafického návrhu, až po zasílání povinných výtisků nebo mediální poradenství.

Návrh grafické podoby

Jsme autory stovek návrhů grafických layoutů (vzhledů) obecních novin a zpravodajů. Samozřejmostí spolupráce je tak návrh grafické podoby vašeho periodika tak, aby grafika působila profesionálně a zároveň byla účelná.

Jazyková korektura textu

Dle přání zákazníka poskytujeme dvě úrovně jazykových korektur. Základní korektura zachytí základní jazykové resp. gramatické chyby, čárky apod. Kromě toho nabízíme komplexní korekturu, která zahrnuje i částečnou stylistickou korekturu. Rozsah korektur, pakliže bude ze strany objednatele objednána, je vždy předmětem individuální objednávky a kalkulace pro každé jednotlivé periodikum.

Zlom a sazba

Samozřejmostí a velkou výhodou spolupráce s námi je operativní zlom a sazba textu novin či zpravodaje. Díky technickému i personálnímu zázemí silného nakladatelství, ve kterém se pohybují profesionální grafici na denní přípravě knih a náročných tiskovin, disponujeme know-how, které tak můžeme přenést do vašich novin. Zlom vašeho zpravodaje tak bude proveden rychle a kvalitně.

PDF pro web

Samozřejmostí naší spolupráce je dodávka souvisejícího PDF v optimalizovaném rozlišení pro umístění na webové stránky obce.

Tisk různě vysokých nákladů

Jsme schopni vyrobit jakýkoliv tištěný náklad. Vyrábíme noviny pro velké obce s měsíčními náklady 50 000 kusů, ale stejně tak i obecní noviny v nákladu 80 kusů. Každý typ zakázky vyžaduje jinou technologii výroby a my jsme připraveni ji dodat. Díky moerním digitálním technologiím jsme v principu připraveni dodat tištěné noviny již od nákladu 1 ks. Nezáleží na tom, jak velká obec jste, bude nám ctí s vámi spolupracovat bez ohledu na velikost a objem zakázky.

Školení a poradenství

Víte, jak přesně má vypadat tiráž vašich novin či zpravodajů? Co všechno musí tiráž obsahovat? Víte, zda už musíte mít registraci vašeho periodika, jak taková registrace probíhá a co je k tomu potřeba? Víte, kdy a kam je třeba zasílat povinné výtisky?  Víte, jaké údaje ještě můžete zveřejnit a naopak, které údaje už zveřejňovat nemůžete?

Na tyto a další otázky známe odpověď. Poradíme, zda ve vašem konkrétním případě musíte žádat o registraci periodika či nikoliv, poradíme, jaké údaje můžete zveřejňovat a kde už se vystavujete postihu. V případě zájmu máme pro redakční týmy obcí připraveno speciální jednorázové školení „základů obecního vydavatele“, které zakázkově realizujeme přímo v prostorách obecních úřadů.

Operativní termíny

Jsme si vědomi toho, že obecní noviny a zpravodaje jsou „horkým zbožím“ a podobně jako komerční noviny a časopisy podléhají morálnímu informačnímu stárnutí. Proto i naše dodací lhůty optimalizujeme dle potřeby zadavatele tak, aby čas od předání podkladů po hotové výtisky byl co nejkratší. Běžně dodáváme hotové výtisky na obec do cca 5 dnů od dodávky podkladů. V případě nutnosti a předchozí dohody jsme schopni dodat tiskovinu na místo určení do 48 hodin, v nezbytných případech i do 24 hodin. Vždy však záleží na objemu tiskoviny a na velikosti zakázky. Termíny proto sjednáváme při zahájení spolupráce.

Doručení na místo určení

Hotové výtisky doručujeme na místo určení buď osobním dovozem v rámci spádových oblastí našich obchodních zástupců a nebo prostřednictvím přepravních služeb České pošty či PPL. Způsob dopravy jednotlivých čísel periodika je sjednáván při objednávce či zahájení spolupráce.

Zajištění roznosu

Kromě vlastní výroby jsme připraveni zajistit i roznos, event. rozsev novin a zpravodajů ve vaší obci či regionu skládajícího se z více obcí (aktuální zejména u MAS). Spolupracujeme s předními zásilkovými a distribučními firmami. Nabídka roznosu je vždy předmětem individuální kalkulace.

Zasílání povinných výtisků

Po dohodě s obcí nabízíme i službu zasílání povinných výtisků u registrovaných periodik. Automaticky po vydání vašich novin či zpravodaje pošleme v zákonném termínu povinné výtisky na příslušné instituce. Zástupci obce tak nemusí „hlídat“ termíny a povinnosti vydavatele částečně přechází na nás.

Doplňkové služby dle dohody

Zpracování obecních novin a zpravodajů chápeme jako komplexní službu. Nejme a nechceme být „pouze“ tiskárna. Jsme partner, který se vydáváním tiskovin dlouhodobě zabývá a jako takový jsme připraveni nabídnout komplexní služby.